Публічна кадастрова карта та порядок користування

3) в ПКК можна розрахувати площу ділянки – натиснувши на цей значок і визначивши поворотні точки (після визначення меж натисніть два рази лівою кнопкою миші). Публічна кадастрова карта (ПКК) – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру, а також інші інформаційно-довідкові матеріали. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місце розташування майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватися як графічні матеріали у випадках, передбачених частиною шостою статті 118, абзацом другим частини другої статті 123, пунктом “б” частини шостої статті 151 Земельного кодексу України. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місце розташування земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України “Про Державний земельний кадастр” застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі. 1951. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір відповідно до частини другої статті 41 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

199. Надання відомостей з Державного земельного кадастру, передбачених пунктом 198 цього Порядку, здійснюється державними кадастровими реєстраторами відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”. Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, проведену після 1 січня 2022 року 6916. Елемент “Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, проведену після 1 січня 2022 року” (LandsValuation), наведений у додатку 57 до вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земель, в яких зазначаються: 1) в елементі “Блок опису меж зовнішніх полігонів оціночної території” (Externals) – дані згідно з додатком 11 до вимог; 2) в елементі “Опис території, оцінка земель якої проведена” (DescriptionOfTerritory) – дані про територію, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена, а саме: в елементі “Назва регіону” (Region) – дані про назву області чи Автономної Республіки Крим, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена; в елементі “Назва району” (District) – дані про назву району, в межах якого розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена; в елементі “Назва сільської, селищної, міської ради або територіальної громади” (Rada) – дані про назву сільської, селищної, міської ради або територіальної громади, в межах якої розташована територія, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена; 3) в елементі “Чисельність населення” (Population) – дані про чисельність населення; 4) в елементі “Площа оціночної території” (AreaTerritory) – дані про площу оціночної території, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якої проведена; 5) в елементі “Рік виконання” (ValuationYear) – дані про рік проведення нормативної грошової оцінки; 6) в елементі “Норматив капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд)” (Nrd) – дані про норматив капіталізованого рентного доходу для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Нрд), дані зазначаються згідно з додатком 1 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р.

181. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) надаються в електронній та за бажанням заявника у паперовій формі згідно з додатком 7 протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі. Витяг з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”. Візіком карти (детальна карта України та інших країн, каталог підприємств, компаній і цікавих місць (POI), розрахунок автомобільних маршрутів тощо). Адже, наприклад, якщо дані про земельну ділянку не внесені або внесені у кадастр з помилками, розрахунок нормативної грошової оцінки проводиться за збільшеним коефіцієнтом. Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Шар «Охоронні зони ГТС» – це шар меж охоронних зон навколо об’єктів газотранспортної системи України. Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом трьох робочих днів проводить зазначену перевірку та надає Держгеокадастру акт перевірки за формою згідно з додатком 56. У разі відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку, Держгеокадастр протягом одного робочого дня з моменту надходження акта перевірки надає адміністратору Державного земельного кадастру дозвіл на надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 51 цього Порядку, homepage що здійснюється безоплатно протягом одного робочого дня з моменту отримання такого дозволу. 4) земельну ділянку з: відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за формою згідно з додатком 47, а також за формою згідно з додатком 472 з: – відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; – посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру; усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., за формою згідно з додатком 471, а також за формою згідно з додатком 473 з: – відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, Держгеонадрами та Держпраці; – посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

Shopping Cart
Scroll to Top